top
logo
LatvianRussian (CIS)

Iesakām

constructionworkers Zini darba tiesības! Esi drošs!


Par LCA
Par LCA PDF Drukāt E-pasts

Latvijas Celtnieku arodbiedrība

2013.gada 18. maijā notika Latvijas Celtnieku arodbiedrības (LCA) 6. kongress. Tas pieņēma lēmumus arodbiedrības nākamo 5 gadu darbībai ar vadmotīvu: "PAR SAKĀRTOTU DARBA TIRGU UN PROFESIONĀLU IZAUGSMI".

Latvijas Celtnieku arodbiedrība (LCA) dibināta 1990.gada 23.maijā. LCA ir Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS), Eiropas Celtniecības un kokapstrādes darbinieku federācijas (EFBWW) un Celtniecības un kokapstrādes darbinieku internacionāles (BWI) dalīborganizācija. LCA 6. kongresā par arodbiedrības priekšsēdētāju ievēlēts Jevgeņijs Servuts.

Iestāšanās LCA ir brīvprātīga.

Par LCA biedriem var kļūt darba ņēmēji, kuri strādā:

 • būvniecībā;
 • būvmateriālu ražošanā;
 • būvniecības projektēšanā;
 • profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi;
 • kā arī citi, kuri brīvprātīgi to izvēlējušies.

Latvijas Celtnieku arodbiedrība:

 • apvieno darba ņēmējus solidārai rīcībai attiecībās ar valsts un pašvaldību institūcijām, ar darba devējiem un to apvienībām;
 • slēdz darba koplīgumus ar darba devējiem un ģenerālvienošanās ar darba devēju apvienībām;
 • līdzdarbojas likumprojektu izstrādāšanā, iesaka savus priekšlikumus un ierosinājumus tajos;
 • veic arodbiedrības biedru izglītošanu, lai viņi būtu zinoši attiecībās ar darba devējiem;
 • risina kolektīvos darba strīdus, pieņem lēmumus par streiku, piketu, ielu gājienu organizēšanu;
 • aizstāv savu biedru tiesības un intereses darba tiesiskajās attiecībās ar darba devējiem;
 • sniedz bezmaksas juridiskās konsultācijas darba un sociālajos jautājumos, palīdz tiesu procesos;
 • sniedz materiālo palīdzību;
 • nodarbojas ar profesionālās izglītības jautājumiem nozarē; sadarbojas ar Latvijas arodbiedrībām, citu valstu arodbiedrībām un to apvienībām.

Arodbiedrības organizācijas:

 • realizē LCA statūtos paredzētās tiesības un pienākumus;
 • pārstāv un aizstāv arodbiedrības biedru intereses darba vietā;
 • slēdz darba koplīgumus.

Darba koplīgumi:

-jauns laikmets darba ņēmēju un darba devēju sociālajā dialogā. Tajos arodorganizācija un darba devējs vienojas par:

 • darba samaksu;
 • darba aizsardzības organizāciju;
 • darba līgumu noslēgšanu un izbeigšanu;
 • darbinieku kvalifikācijas celšanu;
 • darba kārtību uzņēmumā;
 • savstarpējām tiesībām un pienākumiem;
 • sociālajiem jautājumiem:
 • veselības apdrošināšanu;
 • darba apstākļu uzlabošanu;
 • specapģērba un citu individuālo aizsardzības līdzekļu izsniegšanu;
 • papildus atvaļinājuma piešķiršanu, utt;
 • sieviešu un jauniešu darba atvieglojumiem;
 • materiālās palīdzības sniegšanu;
 • brīvā laika izmantošanu u.c.
 

Mūsu partneri


bottom

Designed by Eif