top
logo
LatvianRussian (CIS)

Iesakām

constructionworkers Zini darba tiesības! Esi drošs!


LCA raksti
LCA no kongresa līdz kongresam PDF Drukāt E-pasts
Piektdiena, 13 oktobris 2006 23:16
Latvijas Celtnieku arodbiedrība no kongresa līdz kongresam (2003.-2008.g.)
LATVIJAS CELTNIEKU ARODBIEDRĪBAS 5. KONGRESS 2008. gada 17. maijā, Jūrmalā


Latvijas Celtnieku arodbiedrība (LCA) ir nevalstiska organizācija, kas pauž, pārstāv un aizstāv savu biedru (darba ņēmēju ) darba, sociālās un ekonomiskās intereses būvniecības, būvmateriālu ražošanas, būvniecības projektēšanas sektoros un arodskolās. LCA dibināta 1990.gada 23. maijā un apvieno ap 20 % nozarē strādājošo. LCA veicina sociālo dialogu, slēdz darba koplīgumus ar darba devējiem uzņēmumos un ģenerālvienošanās ar darba devēju apvienībām nozarēs. Līdzdarbojas normatīvo aktu izstrādāšanā un izsaka savus priekšlikumus tajos. Nodarbojas ar darba samaksas, darba aizsardzības, sociālo garantiju un profesionālās izglītības jautājumiem. Sniedz saviem biedriem bezmaksas juridiskās konsultācijas. LCA ir pārstāvēta Nacionālajā trīspusējās sadarbības padomē (NTSP) un Latvijas Būvniecības padomē. Ir Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) , Celtniecības un kokapstrādes darbinieku Eiropas federācijas (EFBWW) un Celtniecības un kokapstrādes darbinieku internacionāles (BWI dalīborganizācija. LCA darbība notika plānveidīgi un tika balstīta uz 4. kongresā pieņemtajiem Statūtiem un Rīcības programmu, kā arī uz LCA Padomes un Prezidija lēmumiem. Ņemot par pamatu pieņemtos lēmumus, veidota arī katras arodorganizācijas darbība. LCA turpināja iepriekšējos gados uzsākto, pieņemot arvien jaunus izaicinājumus, ko mums radīja iestāšanās Eiropas Savienībā, gan arī reāla nokļūšana brīvas darbaspēka kustības un brīvas pakalpojumu sniegšanas apstākļos.

Lasīt tālāk...
 
LCA 5. kongresa lēmums Nr.3 PDF Drukāt E-pasts
Piektdiena, 13 oktobris 2006 00:50
5. KONGRESA  LĒMUMS  Nr.3
Jūrmalā
 2008. gada 17.maijā                                                                                      
                
Par darba tiesu izveidi    
Ņemot vērā:
-    darba individuālo tiesību strīdu izskatīšanas ilguma straujo palielināšanos rajonu tiesas un apgabaltiesās;
-    izskatīto darba tiesisko strīdu skaita samazināšanos rajonu tiesās un apgabaltiesās;
-    iesniegumu skaita par darba strīdiem straujo pieaugumu Latvijas Celtnieku arodbiedrībā un Valsts Darba inspekcijā;
-    darba tiesību aizsardzību kā satversmē noteiktu valsts uzdevumu, kas valstī šobrīd netiek realizēts, tādējādi nenodrošinot ātru un efektīvu cilvēktiesību aizsardzību, pamatojoties uz Satversmes astotās nodaļas 106., 107. un 108. pantu un Latvijas Celtnieku arodbiedrības statūtiem un ievērot strādājošo ierosmi darba tiesību aizsardzībai.
 
Latvijas Celtnieku arodbiedrības 5. kongress nolēma:
1.    Aicināt Latvijas Republikas Saeimu, Ministru Kabinetu un Tieslietu ministriju izskatīt darba tiesu izveides jautājumu Latvijas Republikā.
2.    Aicināt Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību atbalstīt augstāk minēto Latvijas Celtnieku arodbiedrības lēmumu.
 
LCA 5. kongresa lēmums Nr.1 PDF Drukāt E-pasts
Ceturtdiena, 12 oktobris 2006 02:00
LATVIJAS CELTNIEKU ARODBIEDRĪBA
5. KONGRESA  LĒMUMS  Nr.1
2008. gada 17.maijā
Jūrmalā


Latvijas Celtnieku arodbiedrības 5. kongress  nolemj:

Lasīt tālāk...
 
LCA 5. kongresa aicinājums PDF Drukāt E-pasts
Otrdiena, 10 oktobris 2006 03:49

LCA 5. kongresa protokols no 17.05.2008.

Pielikums Nr.11

 

Latvijas  Celtnieku  arodbiedrības
2008. gada 17. maija
5. KONGRESA
A I C I N Ā J U M S
DARBA DEVĒJIEM NODROŠINĀT DARBINIEKIEM DROŠUS
UN VESELĪBAI NEKAITĪGUS DARBA APSTĀKĻUS

Latvijā ir īsākais iedzīvotāju vidējais mūža ilgums ES valstīs . Dzīves kvalitāti un mūža ilgumu ietekmē smagi un kaitīgi darba apstākļi, arodslimības, nelaimes gadījumi un darbinieku bojāeja darba vietās.
Nelaimes gadījumu statistika jo īpaši satraucoša ir būvniecības nozarē:

Lasīt tālāk...
 
LCA Rīcības programma PDF Drukāt E-pasts
Pirmdiena, 09 oktobris 2006 15:32

LCA 5. kongresa protokols no 17.05.2008.
Pielikums Nr.10

LATVIJAS CELTNIEKU ARODBIEDRĪBAS
RĪCĪBAS PROGRAMMA
ar devīzi “PAR SAKĀRTOTU DARBA TIRGU UN PROFESIONĀLU IZAUGSMI”

Brīvas un neatkarīgas arodbiedrības ir katras demokrātiskas sabiedrības priekšnoteikums. Latvijas celtnieku arodbiedrība atbalsta parlamentāro demokrātiju, iestājas par cilvēktiesībām un arodbiedrību tiesībām. Tā savā darbībā ir neatkarīga no darba devējiem, valdības un politiskām partijām. Latvijas Celtnieku arodbiedrības (LCA) uzdevums ir savu biedru darba, profesionālo, ekonomisko un sociālo tiesību un interešu aizstāvība. LCA iestājas par sociālā dialoga attīstību valstī,  būvniecības un būvmateriālu ražošanas nozarēs. LCA atzīst starptautisko līgumu noteikumus un darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un saviem statūtiem. Atbalsta arodbiedrību vienotības ideju valstī un starptautiskajā arodbiedrību kustībā.

Lasīt tālāk...
 
« SākumsIepriekšējā3132333435363738NākamāBeigas »

38 lapa no 38

Mūsu partneri


bottom

Designed by Eif